- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δήλωση – παρέμβαση της ΑΝΦΛΩ Α.Ε. με αφορμή την απολιγνιτοποίηση

Με αφορμή τη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουσα χώρα μονοδιάστατη διαδικασία “απολιγνιτοποίησης”, με την έλευση στην περιοχή μας προς αναζήτηση αγροτεμαχίων για επένδυση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, μεγάλων επενδυτικών ομίλων ξένων συμφερόντων, κυρίως γερμανικών και γαλλικών, φρονούμε πως θα πρέπει οι ιδιοκτήτες γης να σταθμίσουν και να αναλογιστούν κατά την εκμίσθωση της ιδιοκτησίας τους το γεγονός ότι οι ντόπιοι επενδυτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής θα “ξαναρίξουν” στην αγορά της περιοχής μας τα κέρδη των επενδύσεων τους εν αντιθέσει με τους ξένους επενδυτικούς ομίλους οι οποίοι θα αποστέλλουν απευθείας τα κέρδη τους στις χώρες προέλευσης τους.

Συνεπώς, αποκλειστικό κριτήριο για την εκμίσθωση των ακινήτων των ιδιοκτητών γης, δεν θα πρέπει να είναι μόνον η προσφερόμενη από τους εν δυνάμει επενδυτές τιμή και η επίτευξη πιο συμφέρουσας για τους ίδιους τιμής, αλλά και το γεγονός πως οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας επενδυτές θα “ξαναρίξουν” το μεγαλύτερο μέρος των εκ της επενδύσεως τους κερδών στην τοπική αγορά με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την άνθιση της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση την επιβίωση του τόπου.

Για την ΑΝΦΛΩ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ