- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Εγγραφές επιτυχόντων Α΄ Φάσης σπουδαστών ΔΙΕΚ Φλώρινας για το έτος 2020-2021

Από το ΔΙΕΚ Φλώρινας ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 12:00 με 18:30 από την Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση).

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
    2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛκ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
    3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
    4. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου), καθώς διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής.

Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1649-epilogh-diek-20-21).