- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Αναστολή λειτουργίας της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

Την από 4-11-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Ποικ:71342 (4899 / ΦΕΚ β¨/06.11-2020, το 69678/9-11-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την προληπτική αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας και ΙΕΚ), στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης από τον COVID-19, από τη Δευτέρα 9-11-2020, έως και τη Δευτέρα 30-11-2020, και ξεκινούν υποχρεωτική σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση.

Η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού, αφορά κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης και της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ epasflorinas.blogspot.gr

3ο χιλ. Φλώρινας – Νίκης Τ.Κ. 53.100

Τηλ.: 23850 22357 email: [email protected]

Fax: 2385046445

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΣ