- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Σχετικά με την έγκριση της κατάρτισης του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Φλώρινας, Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2021».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στις 13:οο, με τηλεδιάσκεψη, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της απόφασης 83/2020 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρόταση για αποζημίωση μελών του Δ.Σ.».

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.