- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Μεταφορά άδειας λόγω αναστολής σύμβασης

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας  ενημερώνει ότι  σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της διάταξης του άρθρου 69 του Ν. 4756/2020 (Α’ 235) και θα μεταφέρουν μέρος ή το 2020 των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από το Μάρτιο έως και Δεκέμβριο του 2020, οφείλουν να αναγράφουν στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας», το εξής:
«Μεταφορά Χ ημερών ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 έως 30/06/2021, βάσει της διάταξης του άρθρου 69 το (όπου Χ = ο αριθμός ημερών αδείας που θα μεταφερθεί).

Σημειώνεται επίσης ότι, το έντυπο “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 (ΆΡΘΡΟ 67 Ν. 4745/2020  Α’ 214)” θα είναι διαθέσιμο προς υποβολή από τις επιχειρήσεις – εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 28/01/2021 έως 10/02/2021