- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Όρια ηλικίας δικαιούχων προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, αποστέλλουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο “Ορια ηλικίας προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων”.

Το αναλυτικό κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3r3fRPT

Υπενθυμίζουμε ότι για τυχόν ερωτήματά σας προς το Δίκτυο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ https://bit.ly/2u4MAYe

ΕΣΠΑ – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση https://empedu.gov.gr/

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Φλώρινας

[email protected]