- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Ο Δήμος Φλώρινας για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά/Επιδότηση Ενοικίου» και αφορά την πράξη «Επιδότηση ενοικίου Ρομά Δήμου Φλώρινας» (ΟΠΣ 5070822). Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις. Παράλληλα στόχος είναι η παροχή κοινωνικών συνοδευτικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων ατόμων-οικογενειών Ρομά για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό της Φλώρινας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% και καλύπτει σε βάθος τριετίας το κόστος ενοικίου και μέρος των λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα) των προς εκμίσθωση κατοικιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλώρινας καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση να υποβάλουν προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τους τα παρακάτω:

Προδιαγραφές κατοικιών:

Όροι μίσθωσης

 Υποβολή αιτήσεων

H υποβολή των αιτήσεων για την ενοικίαση κατοικιών λήγει την Παρασκευή 05/03/2021. Αιτήσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού του Φλώρινας (Δημ. Αγοράς 70).

Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 23850-44514, 2385044511 & 2385044520 ή/και στο e-mail: [email protected]