- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

70 χρόνια Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας: Η ανέγερση του κτιρίου, μέρος 2ο (pics)

Η δεύτερη φάση χτισίματος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και του οίκου σπουδαστού ξεκινάει το έτος 1977 και διαρκεί μέχρι το 1994. Η προσπάθεια αρχίζει επί προεδρίας του Θωϊδη Δημητρίου το 1977 και τη συνεχίζει με πολύ ζήλο μετέπειτα ο αείμνηστος πρόεδρος της  Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας Λαβασίδης Γεώργιος.

Σκοπός του οίκου σπουδαστού ήταν να φιλοξενούνται παιδιά του εξατάξιου Γυμνασίου από τα χωριά που εκείνη την εποχή έπρεπε να μένουν στη Φλώρινα.

Το καλοκαίρι του 1977 δαπανήθηκαν 390.591 χιλιάδες δραχμές από το ταμείο της Λέσχης για τις εργασίες.

Τα δύο προεδρεία που ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή είναι τα εξής:

1975-1977

Θωϊδης Δημήτριος του Ιωάννη, Πρόεδρος

Κων/νίδης Αθανάσιος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος

Καραγιαννίδης Γεώργιος του Χρήστου, Γεν Γραμματέας

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ταμίας

Αντωνιάδης Κων/νος του Γεωργίου, Κοσμήτορας

Χαραλαμπίδης Διογένης του Πέτρου, Μέλος

Σουμελίδης Ιωάννης του Ευθυμίου, Μέλος

1977-1979

Λαβασίδης Γεώργιος του Λαζάρου, Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Νικήτας του Ηρακλή, Αντιπρόεδρος

Σαχινίδης Γεώργιος του Λεωνίδα, Γεν. Γραμματέας

Σουμελίδης Αθανάσιος του Κων/νου, Ταμίας

Γυμνόπουλος Σταύρος του Κων/νου, Κοσμήτορας

Σεχίδης Τριαντάφυλλος του Θεοδώρου, Μέλος

Αντωνιάδης Κων/νος του Γεωργίου, Μέλος

Με Τιμή,
Τo Δ.Σ. Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας

Φωτογραφία του Ηλία Βυζάντη (26.10.1977)

8.11.1977

Οκτώβριος 1981

Χειμώνας 1985

Άνοιξη 1994