- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ψήφισμα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας για αναγγελία θανάτου

Στη Φλώρινα, σήμερα, Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου της Ελένης Τσάτσα, μητέρας της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τσάτσα Ολυμπίας, συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΠΠΔΜ, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση διάδοσης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Για τους παραπάνω λόγους ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπώντας και τους εργαζομένους και τα φιλοξενούμενα παιδιά του ΚΚΠΠΔΜ με αίσθημα βαθιάς λύπης,

Αποφασίζουν Ομόφωνα

Για το ΚΚΠΠΔΜ
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Σ. Παρδάλης