- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δεύτερη τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “T-Games”

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2021πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-BG01-KA201-079206) με τίτλο “T-Games”. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα σχετικά με την εξέλιξη των παρακάτω προϊόντων:

Α. της μεθοδολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. Η συγγραφή της μεθοδολογίας στα αγγλικά έχει ολοκληρωθεί και απομένει η μετάφρασή της στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Β. του οδηγού και των σεναρίων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Ο οδηγός έχει ως ομάδα στόχο τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει οδηγίες και σενάρια προσομοίωσης για την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη σχολική τάξη.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διοργάνωση και υλοποίηση της δραστηριότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης (Learning Teaching Training Activity-LTTA) που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2021 στην Πράγα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με διευκρινίσεις πάνω σε τεχνικά και οργανωτικά θέματα για τη συνέχιση της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα TGames στοχεύει στη μείωση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, ξεκινώντας την πρόληψη από τη μικρή ηλικία. Η καινοτόμος προσέγγισή του προγράμματος έγκειται στην παιχνιδοποίηση της μάθησης και τη μέθοδο της παιχνιδοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια. Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και γονέων ως προς το πώς να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό και αφετέρου η ανάπτυξη ικανοτήτων στους ίδιους τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν το θέμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας&B/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας