- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 12-06-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
  3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
  4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
  5. Την Αριθμ. ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 2366/05-06-2021 ΤΕΥΧΟΣ Β΄)
  6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 12/06/2021.
  2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
  3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

Οι καταναλωτές οφείλουν:

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/6/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 12/6/2021
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12/6/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)  
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/6/2021
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 12/6/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 12/6/2021
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12/6/2021
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 12/6/2021
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12/6/2021
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 12/6/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA  
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 12/6/2021
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12/6/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12/6/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ  
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 12/6/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)  
28 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)  
29 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) 12/6/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 12/6/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/6/2021
34 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12/6/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 12/6/2021
36 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
38 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 12/6/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ  
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 12/6/2021
42 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12/6/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
46 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/6/2021
47 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 12/6/2021
48 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
50 (ΚΕΝΟ)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 12/6/2021
51 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ  
52 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 12/6/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ