- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Φροντιστήριο «Θεωρητικό»: Σχολιασμός των θεμάτων των πανελλαδικών στη Βιολογία

Τα θέματα της βιολογίας στο σύνολό τους ήταν μέτριας δυσκολίας .Συγκεκριμένα, τα Α και Β δεν είχαν παγίδες και ένας προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να τα λύσει με ευκολία.

Θέμα Α: ένα κλασικό θέμα με 5 προτάσεις πολλαπλής επιλογής ,λίγη προσοχή χρειαζόταν στο Α2

Θέμα Β: το β1 ήταν αρκετά απλή αντιστοίχιση, το β2 ήταν από το 6ο κεφάλαιο της ύλης, το β3 ήταν ένα ωραίο θέμα που απαιτούσε κριτική ικανότητα, το β4 ήταν από την ενότητα «μετάφραση»

Θέμα Γ: Απαιτούσε προσοχή στις λεπτομέρειες

Θέμα Δ: Ήταν αναμενόμενο αν και είχε κάποια σημεία όπου οι μαθητές έπρεπε να προσέξουν τις παγίδες