- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Τα παιδιά με αναπηρία αναζητούν έναν καλύτερο κόσμο!

Είναι πλέον αναγνωρισμένο το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση, ώστε τα άτομα αυτά να αναπτύξουν το αίσθημα αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησής τους  και να  ολοκληρώσουν τις δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν  να ασκήσουν τα δικαιώματα τους και να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία.

Η φοίτηση των ατόμων με αναπηρία στο ΕΕΕΕΚ παρέχει το δικαίωμα βασικής εκπαίδευσης με μαθήματα γενικής παιδείας καθώς επίσης και με προεπαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες .

Ωστόσο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να οικοδομηθεί μία στέρεη βάση  πάνω στην οποία θα τεθεί η απαίτηση για έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά με αναπηρία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι θεσμικά εμπλεκόμενοι φορείς θα δεσμευτούν σε έμπρακτη προσπάθεια για άρση όλων των εμποδίων, υλικών και πνευματικών, που η καθημερινότητα ορθώνει στις ζωές αυτών των ατόμων.

Επιπλέον, σημαίνει παροχή πρόσφορων τρόπων τόνωσης της δημιουργικότητάς τους, αναζήτησης εμπειριών μέσω της τέχνης, της επαφής με τη φύση, της επικοινωνίας .

Για το λόγο αυτό όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί που βρισκόμαστε στο πλευρό αυτών των μαθητών, δηλώνουμε την βούλησή μας να γίνει το σχολείο μας αναγνωρίσιμο μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις με τους  μαθητές μας, που επιδεικνύοντας τόλμη,ξεπερνούν τα εμπόδια και διεκδικούν μία ισότιμη θέση στον κόσμο.

Προς την κατεύθυνση αυτή η έκδοση του παρόντος εγχειρήματος αποτελεί την πρώτη τολμηρή προσπάθεια ώστε τα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ» να οδεύσουν προς το μέλλον κατευθύνοντας όλους μας σε έναν κόσμο όπου η υπόσχεση για ίσες ευκαιρίες γίνεται πράξη.

Μαρία Τραϊανοπούλου
Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας