- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Φλώρινας το σχολικό έτος 2021 – 2022

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

  1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  3. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  5. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  6. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δικαίωμα εγγραφής στην Α τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και α) κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών β) έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 έως 2006.

Οι Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ παρέχουν Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση ( Ν. 4763/2020), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.

Το δυϊκό σύστημα Μαιθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ συνδυάζει τη Θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την Πρακτική άσκηση “ εκπαίδευση σε εργασιακούς χώρους”.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

Β. Εγγραφή στην Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους.

Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.

Η Πρακτική άσκηση περιλαμβάνει αμοιβή και ασφάλιση ( ημερήσια αμοιβή 21,78 ευρώ)

Για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής, το χρονικό διάστημα εγγραφών και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ epasflorinas.blogspot.gr

3o xιλ. Φλώρινας – Νίκης Τ.Κ. 53.100

Τηλ.: 23850 22357 email: [email protected]

κιν: 6973205357

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΣ