- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνέδριο για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς στη Δυτ. Μακεδονία υπό την αιγίδα της Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στηρίζοντας την επιστημονική έρευνα για τις κοινωνικές και μεταναστευτικές εξελίξεις που επηρέασαν το Ελληνικό Κράτος, έθεσε υπό την αιγίδα της το επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία».

Το Συνέδριο οργανώνει η Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση του 1821, στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021, στη Φλώρινα και υπό την αιγίδα της Επιτροπής ΕΛΛΑΔΑ 2021 και της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τους τρόπους, με τους οποίους τα γεγονότα του 20ου αιώνα διαμόρφωσαν την πολιτιστική και πολιτειακή ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα  δίνει έμφαση στην εθνική, κοινωνική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπου αναπτύσσεται μια δυναμική με ένα διαρκές διασυνοριακό και πολιτιστικό διακύβευμα.

Συγκεκριμένα η θεματολογία θα κινηθεί στους κατωτέρω άξονες:

α) Ιστορία: Κρίσεις, διεθνείς σχέσεις, γεωγραφικά όρια και σύνορα, ταυτότητες.
β) Εκπαίδευση: Ενσωμάτωση προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση, σχολικά εγχειρίδια, γλώσσα.
γ) Δίκαιο: Αναθεωρήσεις Συνταγμάτων, Δικαιοπραξίες, Αστικό Δίκαιο.
δ) Κοινωνία: Οικονομία, μετανάστευση, πολιτική, θρησκεία.
ε) Τέχνες και Πολιτισμός: Λαϊκή τέχνη, μουσεία – συλλογές, αρχιτεκτονική, αθλητισμός, διατροφή, μουσική – χορός, φωτογραφία, κινηματογράφος.

Το Συνέδριο, με τίτλο «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία», θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 στη Φλώρινα, στο χώρο του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου. Η έναρξη θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα άπτονται των θεματικών του Συνεδρίου. Η παρακολούθησή του θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, ενώ θα δοθούν σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης. Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν από την Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας σε ειδικό τόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας  https://www.emaef.gr/