- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και η συμβολή τους στην ένταξη στην εργασία

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, δημοσιεύεται κείμενο πληροφόρησης με τίτλο «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και η συμβολή τους στην ένταξη στην εργασία».

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) είναι σχολεία ενηλίκων που απευθύνονται σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση, παρέχοντας τίτλο ισότιμο με αυτόν του Γυμνασίου.

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας τους, τα Σ.Δ.Ε έχουν επιτελέσει σημαντικό κοινωνικό έργο παρέχοντας τη «δεύτερη ευκαιρία» στην εκπαίδευση σε πολίτες που στο παρελθόν είχαν απωλέσει την κοινωνική αυτή δυνατότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους, ένας συνδυασμός τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης, είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων με στόχο την επανασύνδεσή τους με τα συστήματα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας.

Πρόσφατα, ο ν.4763/2020, «Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» επαναπροσδιόρισε τη λειτουργία τους.

Στο κείμενο αυτό, αντλώντας από το θεσμικό πλαίσιο τους, πληροφορούμε για τους στόχους τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν στους αποφοίτους του στις παρούσες συνθήκες. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο.

https://bit.ly/3AwpZFE

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

[email protected]