- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας (βοηθού λογιστή) από την Tottis Pack ΑΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOTTIS PACK AE

ζητά

Βοηθό Λογιστή

για το εργοστάσιο που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κύρια καθήκοντα:

 • Συμμετoχή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.
 • Καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών Εμπορικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής
 • Έκδοση Παραστατικών (τιμολόγια, πιστωτικά κλπ)
 • Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT και Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
 • Προετοιμασία Reporting, Επεξεργασία λογιστικών και φορολογικών θεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ (κατεύθυνση λογιστικής)
 • Εμπειρία 1-2 ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση Ms Office
 • Καλή γνώση του κυκλώματος εισαγωγών-εξαγωγών
 • Καλή γνώση του κυκλώματος Εμπορική Διαχείριση-Αποθήκη-Λογιστική
 • Εξοικείωση σε προγράμματα ERP
 • Δυνατότητα εξωτερικών εργασιών που αφορούν το λογιστήριο (τράπεζες – εκτελωνιστές – κλπ)
 • Οργανωτικές δεξιότητες, συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ , Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΗΛ. 23850-44000

FAX: 23850-42000

e-mail: [email protected]