- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού», του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 20212022, μέχρι 31/08/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Ευξείνου Λέσχης

Μακεδονίας Δήμητρας Γωνία

Φλώρινα

Τηλ. 23850 24640

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ. (κ. Ευγενία Χαλβατζή), τηλ.: 23850 24640 και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://cropcert.uowm.gr/

B) Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Θεανώ Λαζαρίδου), τηλ: 6972427974

H Διευθύντρια του ΠΜΣ
Λαζαρίδου Θεανώ

Καθηγήτρια