- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ανίχνευση Σχολικής Ετοιμότητας και Μαθησιακής Επάρκειας

Ένα παιδί θεωρείται έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο όταν έχουν αναπτυχθεί σε προηγμένα αναπτυξιακά στάδια δεξιότητες νοητικές, κινητικές, συναισθηματικές και κοινωνικές.

Η μαθησιακή επάρκεια λοιπόν αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για τη μελλοντική επιτυχία ή δυσκολία σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης. Η σχολική ετοιμότητα και επάρκεια ενός παιδιού σχετίζεται άμεσα με τη πορεία εξέλιξης του.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με Test (Detroit test μαθησιακής επάρκειας – D.T.L.A. – P 3, D.T.L.A. 4 , Utrecht Early Mathematical Competence Test)

Το Detroit Test of Learning Aptitude (D.T.L.A.) είναι ένα ψυχομετρικό κριτήριο – τεστ ειδικών ικανοτήτων για τον εντοπισμό ενδοανατομικών διαφορών στη νοητική λειτουργία. Τα test Detroit μετρούν ικανότητες οι οποίες καλύπτουν όλο το συνεχές των απαιτούμενων ικανοτήτων (νοητικών – γνωστικών – μαθησιακών).

Το Detroit – 3 είναι κατάλληλο για παιδιά από 4.0 έως 7.11 χρονών.

Το Detroit – 4 είναι σταθμισμένο για παιδιά 8.0 έως 15.11 χρονών.

Το Κριτήριο Πρώιμης Μαθησιακής Επάρκειας της Ουτρέχτης σχεδιάστηκε με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4.06 έως 7.05).

Το δεύτερο κριτήριο Μαθηματικής επάρκειας εφαρμόζεται για την εκτίμηση μαθηματικής επάρκειας μαθητών ηλικίας 7.06 έως 15.05.

Τα test μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του παιδιού στις ήδη ανεπτυγμένες ικανότητες του, να δομηθούν ολοκληρωμένα προφίλ πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο σχεδιασμός παιδαγωγικής παρέμβασης – προγράμματος ώστε να εφαρμοστεί εξειδικευμένη παιδαγωγική παρέμβαση.

Παγιάντζα Θεοφανώ
Εργοθεραπεύτρια O.T.R. / S.I.