- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του π. Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη

Κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Μπαρ­μπουνάκη τὸ νέο βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Εἰρη­ναί­ου Χατζηεφραιμίδη, Ἱεροκήρυκος-Κα­θη­γη­τοῦ Πανε­πιστημίου, ὑπὸ τὸν τίτλο “Ἱεροῦ Αὐγουστίνου, Ὁμιλίες στὸ κατὰ Ἰωάν­νην Εὐαγγέλιο”.

Περιέχει εἰσαγωγή, μετάφραση ἐκ τοῦ λατινικοῦ τῶν ἑκατὸν εἴκοσι τεσσάρων ὁμιλιῶν τοῦ ἁγίου πατρός στὸ κατὰ Ἰω­άν­νην Εὐαγγέλιο, σχόλια, βιβλιογραφία καὶ εὑρε­τήριο ὅρων θεολογικῶν.

Τὸ βιβλίο διατίθεται στὸ βιβλιοπωλεῖο “Η ΕΛΑΦΟΣ”, ἔναντι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος.