- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Πρόγραμμα «Ζω-γραφίζω»: Το ταξίδι ξεκινάει από το ΚΔΑΠ «Το Δεντρόσπιτο»

Το πρόγραμμα Ζω-γραφίζω είναι μία πρότυπη θεραπευτική παρέμβαση που συνδυάζει την παροχή εκπαίδευσης με ψυχοθεραπευτικά στοιχεία. Στηρίζεται στις αρχές της Συστημικής Θεραπείας, της Εστιασμένης Θεραπείας στη Λύση και στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και διαρκεί συνολικά 8 εβδομάδες.

Στις 3 πρώτες εβδομάδες γίνονται συναντήσεις ψυχο-εκπαίδευσης των γονιών, ώστε να είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για να δρουν σωστά και δυναμικά στην υποστήριξη των παιδιών τους. Οι γονείς σε αυτές τις συναντήσεις αφού ενημερωθούν για τα ΒΗΜΑΤΑ και τους ΣΤΟΧΟΥΣ του προγράμματος, θα καταρτισθούν και εμπλουτισθούν με γνώσεις και τεχνικές σε τομείς όπως η επιβράβευση των παιδιών, η αυτοπεποίθησή τους, η εκπαίδευση στις τεχνικές ενεργητικές ακρόασης και η ενσυναίσθηση.

Στις επόμενες 5 συναντήσεις το πρόγραμμα δουλεύει απευθείας με την ομάδα των παιδιών.

Οι δεξιότητες τις οποίες θα μάθουν να αναπτύσσουν είναι:

  1. Ευγνωμοσύνη.
  2. Γνωριμία με τον εαυτό μου.
  3. Βοήθεια στους άλλους.
  4. Ειλικρίνεια.
  5. Ευγένεια και συνεργασία.
  6. Στοχοθεσία.
  7. Απλότητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει διαρκής καθοδήγηση και εποπτεία των εκπαιδευτικών από τις υπεύθυνες του Ζω-γραφίζω.

Δημιουργοί και υπεύθυνες του προγράμματος είναι η Μαρία Παπακυριακού Ψυχολόγος και η Ιωάννα Γιαννουτάκη Λογοθεραπεύτρια, οι οποίες ζουν και εργάζονται στην πόλη της Φλώρινα.