- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος: Σεμινάρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΠΟΨΗ, οργανώνει και υλοποιεί τα εξής επιμορφωτικά προγράμματα:

διάρκειας 500 ωρών.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.

 

1.Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, προκειμένου οι αναμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης.

Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:

Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να καταταχθούν και να μοριοδοτηθούν σε επικουρικούς πίνακες

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 385€ και μπορούν να αποπληρωθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Εκπτωτική πολιτική:

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 25% (289€)

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 35% (250 €)

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 40% (231 €)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (193€)

 ΟΜΑΔΑ Ε : 225€

 Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

 

 2.Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να μοριοδοτηθούν ή να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 385€ και μπορούν να αποπληρωθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Εκπτωτική πολιτική:

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 25% (289€)

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 35% (250 €)

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 40% (231 €)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (193€)

ΟΜΑΔΑ Ε : 225€

 Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

  

3.Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 312€ και μπορούν να αποπληρωθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Εκπτωτική πολιτική:

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 25% (234€)

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 35% (203 €)

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 40% (187 €)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (156€)

ΟΜΑΔΑ Ε : 180

 Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

 

4.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία 2ης Ευκαιρίας, των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση σε σχολεία 2ης Ευκαιρίας.

Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 240€ και μπορούν να αποπληρωθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Εκπτωτική πολιτική:

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 25% (180€)

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 35% (156 €)

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 40% (144 €)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (120€)

Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

 

Γραμματειακή υποστήριξη ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγ. Αντωνίου και Καρατάσου Γωνία, Βέροια

τηλ: 2331021061-2331120331

κιν: 6973928402

ώρες επικοινωνίας 08:00- 21:00

site: http://ekedim-verias.gr/

FB:Εκεδιμ Βεροίας- Θεοχαρόπουλος

Email: ekedimtheoxas@gmail.com

Maketa Theoxaropoulos 2