- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ενημέρωση για το κτηματολόγιο της κοινότητας Σκοπιάς

Για να υποβάλλουμε αίτημα στο Εθνικό Κτηματολόγιο για την εξαίρεση της περιοχής του λειτουργούν κτηματολογίου του Ο.Τ.Α. Φλώρινας, που βρίσκονται εντός των ορίων της Τ.Κ. Σκοπιάς θα πρέπει οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην περιοχή να προσκομίσουν:

1) Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων

2) Αντίγραφα των τοπογραφικών διαγραμμάτων που αναφέρονται στους τίτλους ιδιοκτησίας (αν υπάρχουν)

3) Νέα τοπογραφικά διαγράμματα των αγροτεμαχίων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ́87 (εφόσον υπάρχουν)

Για τη συλλογή των ανωτέρω δικαιολογητικών παρακαλώ όπως τα προσκομίσετε στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Σκοπιάς τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Παρασκευή 29/4, Τρίτη 3/5 και Τετάρτη 4/5 και Παρασκευή 6/5

από τις 9.30π.μ. ως τις 2.00μ.μ.

Σας παρακαλώ στην άμεση ανταπόκριση σας ώστε να τεκμηριώσουμε σωστά το αίτημα μας.

Με εκτίμηση
O πρόεδρος της Τ.Κ. Σκοπιάς
Κώνστας Κωνσταντίνος