- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Μέσω εφαρμογής η ψηφιακή υποβολή αιτημάτων προς τις Δ.Ο.Υ.

Η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων προς τις Δ.Ο.Υ. γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα αιτήματα θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. μέσω e-mail από τις 9/5/2022 και μετά για διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή θα θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν θα επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.