- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Παρουσίαση ψηφιακού υλικού του γυμνασίου Μελίτης στο δημοτικό σχολείο Μελίτης (pics)

Την Πέμπτη 19/05/2022, κατόπιν συνεννόησης των Διευθυντριών και των δύο σχολείων, ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Μελίτης συνοδευόμενη από την Διευθύντρια και την εκπαιδευτικό κ. Κωνσταντινίδου Ειρήνη που ανέλαβε την δράση και την καθοδήγηση  δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές, με θέμα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή – οδική Ασφάλεια», επισκέφθηκε το Δημοτικό σχολείο Μελίτης.

Εκεί τους υποδέχτηκαν η Διευθύντρια κ. Ζάχου Ιωάννα, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και ακολούθησε παρουσίαση μέσω Τ.Π.Ε. (Power Point) του σχετικού με το παραπάνω θέμα υλικού με βιωματικό, διαδραστικό και διαλογικό τρόπο. Οι μαθητές του Γυμνασίου ανέλαβαν ρόλο δασκάλου, πραγματοποίησαν ερωταποκρίσεις, λειτούργησαν αλληλεπιδραστικά με τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, στους οποίους, τέλος, διένειμαν έντυπο υλικό προς εμπέδωση, ανατροφοδότηση και αναστοχασμό. Η εμπειρία ήταν ικανοποιητική για μαθητές και δασκάλους και έδωσε αφορμή, ώστε να αναζητηθούν τρόποι και για μελλοντικές κοινές δράσεις.

Εκ μέρους του Γυμνασίου Μελίτης
Η Διευθύντρια
Χρυσοχοΐδου Ιωάννα