- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 19:00 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

 1. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθμ 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.– Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 2. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθμ 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσέλκυση επενδυτών και τον καθορισμό χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταικών στην τοποθεσία Αμμορυχεία, οικισμού Σωτήρα του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Φανού.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Μπερμπερίδης Πέτρος
 5. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. –Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας της συστάδας 6Β δασοκτήματος Νυμφαίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 2γ, 2δ, 8δ, 9γ και 9δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου και της συστάδας 2γ του δασοκτήματος Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος
 8. Έγκριση Β΄ κατανομής ποσού 82.100,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2022.- Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάντης Ιορδάνης
 9. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραούλη Αφροδίτη
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο Δημότη της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Καραούλη Αφροδίτη
 11. Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών. Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάντης Ιορδάνης
 12. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στο Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πελαργού. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης
 13. Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αιτήσεως κ. Καρακώστα Εμμανουήλ.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης
 14. Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αιτήσεως κ. Στεφανίδη Κωνσταντίνου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης
 15. Έγκριση αιτήματος πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης
 16. Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σε οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) της πόλης της Φλώρινας». – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης
 17. Αίτημα τοποθέτησης ράμπας διευκόλυνσης της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης
 18. Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση ΔΑΚ Λεχόβου.–Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάντης Ιορδάνης
 19. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου».- Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάντης Ιορδάνης
 20. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018». Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάντης Ιορδάνης