- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας (Συντονιστή Δράσεων Επικοινωνίας) από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Συντονιστή Δράσεων Επικοινωνίας με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών. Υπάρχει δυνατότητα και εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά με εργασία στο γραφείο τουλάχιστον 7 ημέρες το μήνα.

Τίτλος θέσης: Συντονιστής Δράσεων Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο συντονισμός Δράσεων Επικοινωνίας της ΕΠΠ, καθώς και όλων των σχετικών δράσεων εξωστρέφειας, αλλά και δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής  Δράσεων Επικοινωνίας έχει την ευθύνη για:

Α. Απαραίτητα Προσόντα:

Β. Επιθυμητά Προσόντα:

Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 3/6/2022 στην παρακάτω διεύθυνση, κατά προτίμηση με e-mail: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50. Τηλ.: 23850 51211, Ε-mail: [email protected]

Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα γίνονται δεκτά. Παρακαλούμε στο θέμα του email να αναγράφεται: όνομα αιτούντος και η ένδειξη «για τη θέση ΣΔΕ». Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη της ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

 

Ενημερωτικό σημείωμα:

Η διαδικασία επιλογής υλοποιείται από επιτροπή της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διακρίνεται σε 2 φάσεις:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή προς συνέντευξη

Β. Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης και τελική επιλογή

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της αίτησης σύμφωνα με όλα τα ως άνω κριτήρια της ανακοίνωσης και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.

 Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.