- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας (υπευθύνου δράσεων βιβλιοθήκης Δήμου Πρεσπών) από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Υπεύθυνος δράσεων βιβλιοθήκης Δήμου Πρεσπών

Τόπος εργασίας: Βιβλιοθήκη Δήμου Πρεσπών

Καθεστώς απασχόλησης: Μερικής απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά υπεύθυνο οργάνωσης δράσεων για τη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Πρεσπών. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «PoliprespaΟι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το 2018, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης τόσο σε επίπεδο οργάνωσης/αρχειοθέτησης, όσο και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων για παιδιά και νέους. Το Poliprespa εν γένει στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και υλοποιείται από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), τον Δήμο Πρεσπών (εταίρος), την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών και άλλους τοπικούς φορείς, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο υπεύθυνος δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων στη Δημοτική βιβλιοθήκη. Θα εργάζεται απογευματινές ώρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα αναφέρεται στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς και στην Διαχειρίστρια της ΕΠΠ και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] το βιογραφικό τους σημείωμα έως και τις 31/05/2022.

Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής του βιογραφικού σας σημειώματος, επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη του ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από επιτροπή, που θα στελεχωθεί από μέλη της ΕΠΠ, του Δήμου Πρεσπών και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΝηπιαγωγείουΔημοτικού Αγ. Γερμανού.