- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στις εργασίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος – Δεκτή η πρόταση Σαπαλίδη για δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης

Το Επιμελητήριο Φλώρινας συμμετείχε σε εργασίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκαν στην ΠΕ Αργολίδας από τις 13/05/22 έως 15/05/22 παρουσία όλων των Προέδρων των Επιμελητηρίων της χώρας, του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταικούρα, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη και όλων θεσμικών της Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σαπαλίδης Σάββας κατέθεσε πρόταση δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ των Επιμελητηρίων με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων – υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα,

Απώτερος σκοπός της ανωτέρω πρότασης είναι η προώθηση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων αλλά και των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουν, και η ενίσχυση της δικτύωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών.

Ειδικότερα, η παραπάνω διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά περιεχόμενο σχετικό με:

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννη Μασούτη και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας
Σαπαλίδης Σάββας