- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας με 31 ειδικότητες αιχμής

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 11:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022-23, σε 31 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15 – 29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 21/06/2022 έως και 11-09-2022 (ώρα 23:59)

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει και στη σχολή καθημερινά από 8:30 έως 13:30

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή

Κωδικοί taxis, Ταυτότητα ή διαβατήριο, ΑΦΜ, Απολυτήριο ή Πτυχίο, ΑΜΚΑ, Εκκαθαριστικό Γονέα, Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό γέννησης, E-mail, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψήφιους εκτός Ε.Ε.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 23,89 € για κάθε ημέρα μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

Για το σχολικό έτος 2022-2023 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/mathitia

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΑΣ Δ.ΥΠ.Α ( πρώην ΟΑΕΔ ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τηλέφωνο: 2385025877 & 2385046445

κινητό: 6973205357

e-mail: [email protected]