- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δήμος Πρεσπών: Τελική εκδήλωση του έργου SmartWaterSave

Ο Δήμος Πρεσπών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στο ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του έργου SmartWaterSave, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 (ώρες: 10.45 – 14.15*) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός της Ενημερωτικής αυτής Εκδήλωσης, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται το  Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο SmartWaterSave, θα είναι η παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου, των προβλημάτων που έλυσε και των ωφελειών για το Δήμο Πρεσπών, όπως η χαρτογράφηση και προσομοίωση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και την αντιμετώπιση & μείωση διαρροών.

Επίσης, θα  προβληθεί για πρώτη φορά το πιλοτικό έργο (τηλεμετρία) του Δήμου Πρεσπών στο έργο SmartWaterSave. Ακόμη, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου SmartWaterSave, όπως επίσης οι θετικές επιδράσεις και τα οφέλη για την Περιφέρεια του Resen, στη γειτονική χώρα.

Τέλος, θα αναλυθούν από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς επιχειρηματίες του χώρου, χρήσιμα ζητήματα, όπως: εξοικονόμηση νερού, διαρροές, τηλεμετρία, διαθέσιμες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, έξυπνα υδρόμετρα, κλπ.

Το έργο SmartWaterSave, με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Στο έργο, εκτός από τον Δήμο Πρεσπών, που αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς από τις 2 γειτονικές χώρες:

Κύριο αντικείμενο του έργου SmartWaterSave αποτέλεσε, για το Δήμο Πρεσπών, η αναβάθμιση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην περιοχή του Δήμου.

 *Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα-μπουφέ στον προαύλειο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών.

  

Ο Δήμαρχος Πρεσπών
Παναγιώτης Πασχαλίδης