- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει θέση συντονιστή έργου τριετούς διάρκειας σχετικoύ με την υδρολογία και οικολογική σημασία των ρεμάτων και παρόχθιων ζωνών των Πρεσπών με τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών. Υπάρχει δυνατότητα και εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά με παρουσία στο γραφείο τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες το μήνα.

Τίτλος θέσης: Συντονιστής έργου ανάδειξης της οικολογικής σημασίας των ρεμάτων και παρόχθιων ζωνών της Πρέσπας.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο συντονισμός δράσεων έρευνας και διαχείρισης των παρόχθιων ζωνών, όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω έργο καθώς και όλων των σχετικών δράσεων εξωστρέφειας και  επικοινωνίας.

Κύριες αρμοδιότητες:

 Ο Συντονιστής  έργου ανάδειξης της σημασίας των παρόχθιων ζωνών  έχει την ευθύνη για:

 Α. Απαραίτητα Προσόντα

Β. Επιθυμητά προσόντα

Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 22/7/2022 στην παρακάτω διεύθυνση, κατά προτίμηση με e-mail: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50. Τηλ.: 23850 51211, Ε-mail: [email protected]

Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, παρακαλούμε επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη της ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Ενημερωτικό σημείωμα:

Η διαδικασία επιλογής υλοποιείται από επιτροπή της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διακρίνεται σε 2 φάσεις:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή προς συνέντευξη

Β. Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης και τελική επιλογή

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της αίτησης σύμφωνα με όλα τα ως άνω κριτήρια της ανακοίνωσης και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.

  Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.