- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φιλόλογος με κατεύθυνση στον κλασικό τομέα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα (Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία και Λατινικά) σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Τηλέφωνο: 694 052 8724.