- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας στο Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου

Ζητείται χημικός με ειδίκευση στον κλάδο αναλυτικής χημείας για το Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου στη Φλώρινα.

Παρακαλώ ο κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email ή με fax το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στα παρακάτω στοιχεία personnel@rgccgenlab.com  ή στο fax 24630-42265.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24630-42264 και 24630-41845.

Απαραίτητη θεωρείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και ο χειρισμός Η/Υ. Επιθυμητή επίσης κάθε συναφής   προϋπηρεσία. Υποψήφιοι με μη συναφή αντικείμενο δεν θα γίνονται δεκτοί για συνέντευξη.