- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Βρέθηκαν κλειδιά

Τα κλειδιά της φωτογραφίας βρέθηκαν στον χωματόδρομο Ιτιάς – Παπαγιάννη.

Ο/η κάτοχος τους μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6972004244.