Ζητείται αποκλειστικά και μόνο Native Speaker με εμπειρία στην διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974023880.