Για το προσωρινό πίνακα της ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ πατήστε εδώ

Για το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων – δικαιολογητικών πατήστε εδώ