Απόφοιτη Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού: προετοιμασία της επόμενης ημέρας στο σχολείο αλλά και μελέτη σε καθημερινή βάση, ακόμη αναλαμβάνει τη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση και παιδιών μικρότερης ηλικίας.

Τηλ. Επικοινωνίας:6971766234