Αρχιμανδρίτης Παΐσιος Παπαδόπουλος

ηγούμενος Ι.Μ Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα

Με απόφαση όχι κάποιας τοπικής συνόδου αλλά της Α’ Οικουμενικής Συνόδου το Πάσχα που εορτάζουμε οι Ορθόδοξοι ορίστηκε να εορτάζεται σ’ όλη τη Χριστιανοσύνη την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας -και προσέξτε το πολύ σημαντικό- μετά το εβραϊκό Πάσχα, αφού η «ἀπόφαση τῆς Συνόδου, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἦρε καί τό ἄτοπο τοῦ συνεορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μέ τούς Ἰουδαίους, τούς «Πατροκτόνους καί Κυριοκτόνους». [ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Θ΄, PG  82, 936 καί ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Εἰς τόν βίον Κων/νου τοῦ βασιλέως, Γ΄ 19, PG  20, 1077CD]. Στόν περί τοῦ Πάσχα ἱερό Κανόνα τῆς Α΄ Ἁγίας καί Οἰκ. Συν. ἀναφέρεται καί ὁ ἱστορικός Σωκράτης, ὁ ὁποῖος διέσωσε σχετική ἐπιστολή τῆς Συνόδου [ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Θ΄, PG 67, 81C, 84A.].

Αλλάζοντας τώρα η Ιερά Σύνοδος -ή μήπως ο Αρχιεπίσκοπος ; –  την ώρα του εορτασμού της Αναστάσεως από τις 12:00 στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τί κάνουν, στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν την ώρα αλλά την ημέρα του εορτασμού από Κυριακή σε Σάββατο που είναι αδιανόητο και ταυτίζουν τον εορτασμό του Ιουδαϊκού Πάσχα με το Ορθόδοξο Πάσχα, αφού φέτος αυτό το Εβραϊκό Πάσχα εορτάζεται την 1η Μαΐου το Μέγα Σάββατο. Το Εβραϊκό Πάσχα που ονομάζεται και Νομικόν Φάσκα σύμφωνα με το ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΥ 2021 εορτάζεται φέτος την 1η Μαΐου. Έτσι πριν μας ενώσουν μυστηριακά με το κοινό ποτήριο και το κοινό Πασχάλιο με τους Παπικούς μας έχουν ήδη ενώσει με τους Εβραίους ή πιο σωστά μας έχουν υποτάξει σ’ αυτούς και τον Αντίχριστο Μεσσία τους.  Ο εορτασμός του Πάσχα μαζί με το Φάσκα των Ιουδαίων όμωε είναι  παράπτωμα που αφορά τους Κανόνες της Εκκλησίας και μάλιστα Οικουμενικής Συνόδου και ουσιαστικά δηλώνει συμβιβασμό της Εκκλησίας με τον Αντίχριστο στον οποίο πλέον υποτάσσεται και επισήμως η διοίκηση της Εκκλησίας ήτοι η συστημική Εκκλησία της Νέας Εποχής εορτολογικά.

Παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα στον οποίο αναφέρεται η πληροφορία.