Μαθηματικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την ειδική αγωγή παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971753554.